Ordlista

Här finns mycket bra information för nya så väl som rutinerade användare av e-cigg

Ordlista

Inläggav Forum admin » ons 23 apr 2014, 17:55

Hej!

Nedan finner ni en lista av vanligt förekommande ord inom vejpvärlden!

Listan kommer successivt att utökas med nödvändiga ord.

Hittar du inte det du söker, finns en ordlista för namn, uttryck mm här

#

510-gänga: Den inre gängan på en förångare eller ett batteri.
18350: Cylindriskt batteri för använding i MOD. Används ofta i par.
18490: Cylindriskt batteri för använding i MOD, ofta kombination med en Kick.
18650: Cylindriskt batteri för använding i MOD.


A

ADV: "All day vape". En smak som man använder en hel dag. Används ofta för att beskriva goda e-juicer.
Analog Cigarett: En cigarett med tobak.
APV: (Advanced Personal Vaporizer). En e-cigarett med funktioner för inställning av effekten.
Atomizer: Delen av förångaren som skapar ångan på enklare modeller. Saknar tank för e-juice.
Atty: Slanguttryck för atomizer.
Avtäckningskona: Hylsa som skruvas mellan batteriet och förångaren.


B

Bas: Basplattan är nedre delen av en förångare, som batteriet skruvas fast emot. Kallas även bottenplatta.
Batteri: Benämns i e-cigarettsammanhang ofta som eGo, Spinner, Twist, 18650 mm. Styrkan anges i mAh.
BC: (Bottomcoil). Förångarhuvud med placering i botten av en clearomizer.
BDC: (Bottom Dual Coil). Dubbla glödtrådar i förångahuvudet när det sitter i nedre delen av förångaren.
Behållare: Tank för e-juice. Rymmer vanligen mellan 1-6 ml.
Bottomcoil: Förångarhuvud med placering i botten av en clearomizer.
Bottomfeeder: E-cigarett med en tank där man matar fram e-juice manuellt.
Bottenplatta: (Bas) Nedre delen av en clearomizer, som skruvas ihop med ett batteri.
BoxMod: E-cigarett med kantigare utformning. Oftast med inbyggd elektronik för effektreglering.
Brass: (Mässing) Material som ofta förekommer i MOD och RBA kloner.
BT: (Big Tobacco) Förkortning för de stora tobaksbolagen i maktsammanhang


C

Cap: Locket på förångaren.
Cartomizer: Behållare för e-juice som innehåller ett absorberande material och förångarhuvud.
Cartopunch: Verktyg för håltagning i carto för användning i tank.
Cartridge: Behållare för e-juice som fästs på en atomizer för att få en komplett förångare.
ChimneyCoil: Spole som placeras vertikalt i förångaren
CID: (Current Interrupt device) Säkerhetsfunktion i ett Lithiumbatteri
Cigalike: E-cigarett gjord för att efterlikna en vanlig tobakscigarett.
Clearomizer: Förångare, med genomskinlig tank. Komplett med bottenplatta, tank, förångarhuvud och munstycke.
Coil: Engelskt uttryck för glödtråd/spole. Den del som hettar upp e-juicen. Kallas ibland även Coilhead.
Coilhead: Engelskt uttryck för förångarhuvud. Den del som hettar upp e-juicen. Kallas också Coil.
C-rating: Batteriets kapacitet att leverera ström under korta perioder
Cutoff: Automatisk avstängning av batteriet efter ett förinställt antal sekunder.D

DC: (Dual Coil) Dubbla glödtrådar (spolar) i förångarhuvudet.
DCA: (Dual Coil Atomizer) Samma som ovan.
DCT: Dual Coil cartomizer med Tank.
Deck: Anslutningsplatta för spolar på en RBA eller RDA.
Disposable: E-cigarett som inte kan laddas och kasseras när den är slut.
DIY: Do It Yourself. Benämning för saker man tillverkar på egen hand. Tex blanda e-juice, eller bygga spolar.
DNA 20: Elektronisk krets för avancerad styrning av e-cigaretter
Dripping: Tillföra e-juice manuellt direkt på förångarens glödtråd.
Dripper: Namn på förångare avsedd för dripping. Se ovan.
Driptip: Munstycke. Den del av en förångare man suger på. Kan ofta bytas ut.
Dualcoil: Dubbla glödtrådar i ett förångarhuvud.
DryHit: När det blir bränd smak i en förångare pga brist på e-juice.
DryBurn: Att värma glödtråden i en förångare för att bränna rent, eller torka den.
DTC: (Dual top coil) Dubbla glödtrådar i förångarhuvudet på en topcoil (TC)


E

E-cigarett: Allmän benämning för alla typer av kompletta enheter.
Ecowool: Material som används till vekar i vissa förångare. (DIY)
eGo-batteri: Vanligaste typen av batteri till e-cigarett. Finns i många varianter och styrkor.
eGo-gänga: Den yttre gängan på ett batteri eller en förångare.
E-juice: Vätska som hettas upp och blir till ånga, med eller utan nikotin.
E-vätska: Samma som ovan.
ETA: (Estimated Time of Arrival) Förväntad leveranstid


F

FDA: (Food and Drug Administration) Myndighet i USA, motsvarande Hälsovårdsmyndigheten.
Fireswitch: Engelskt uttryck för knappen som aktiverar batteriet
FV: (Fixed voltage). Batteri utan möjlighet till justering av volt eller watt.
Flow: Engelska för luftflödet genom en förångare.
Förbrännare: Felaktigt namn på förångare, eftersom ingen förbränning sker.
Förångare: Svenskt namn för clearomizer och cartomizer. Komplett enhet.
Förångarhuvud: Vekar och glödtråd i en hållare som utvecklar ånga.


G

Glassomizer: Clearomizer (förångare) med tank av glas.
Glödtråd: Delen av förångarhuvudet som värmer upp e-juicen. Kallas även spole, tråd eller coil.


H

Hårdvara: Benämning på alla tekniska detaljer på en e-cigarett.
HR: High resistance. Högt motstånd på en förångare.
HV: High Voltage. Hög strömstyrka. I e-cigarettsammanhang över 4,2v.


I

IMR: Batterityp med en säkrare kemisk sammansättning.
ICR: Batterityp med inbyggda skyddskretsar.


J


K

Kanthal: En typ av glödtråd som ofta används vid tillverkning av egna spolar.
Kick: Elektronisk för reglering av en mekanisk mod. Har inbyggda säkerhetkretsar.
Kickring: Del till en tubmod som förlänger batteridelen så en kick får plats.
Klon: Kopia av ett känt fabrikat.
Kona Annat namn för avtäckningskonaL

LI-Ion: Kemisk förkortning på ett Lithiumbatteri
Lithiumbatteri: Batteritypen som uteslutande förekommer till e-cigaretter.
Liquid: Engelsk benämning för e-juice.
LR: Low resistance. Lågt motstånd på en förångare.
Luftflöde: Hur mycket luft som passerar genom förångaren. Kan justeras på en del modeller.M

Microcoil: Tätt lindad glödtråd.
ml: Milliliter. Används för e-juicevolymer.
mg: Milligram. Används för att benämna halt av nikotin i e-juice
MOD: Benämning på en e-cigarett utan elektronisk reglering.
Motstånd: Mäts i ohm, kallas även resistans. Anger motståndet i en coil
MEKMod: (Mekansisk Mod) Samma som ovan.
Mesh: Material som används som veke i hemmabyggda förångare.
mAh: Milli Ampere Hours. Mått på batteriets uthållighetsstyrka.
Munstycke: (Driptip) Översta delen av förångaren som man suger på.N

Nicbase: (Nikotinbas) PG eller VG med nikotin för DIY.
Nickel Kadmium: (NiCd) Äldre typ av batteri som används i mycket liten utstäckning numera.
Nikotin: Beroendeframkallande ämne som oftast finns i e-juice i varierande styrka.O

Ohm: Motstånd eller resistans. Finns angivet på förångarhuvudet.
Ohmmeter: Mätdon för kontroll av motstånd vid byggnation av spolar.
Oled: Teknik som ersätter LCD och finns på en del e-cigaretter.P

Passtrough: Möjlighet att använda e-cigarettbatteriet under laddning.
PCB: (Protection Circuit Board) Skyddskrets i ett Lithiumbatteri
PCC: Personal Chargeing Case. Batteriladdare, oftast i utformning av ett cigarettpaket.
PEG400: Substitut för PG/VG vid överkänslighet eller allergiska besvär.
PG: Propylen Glykol. En beståndsdel i E-juice
PG Base: Namn på e-juice utan smak för DIY
Polycarbonate: Plastmaterial som ofta används i tankar.
Polypropolen: Plastmaterial som används i plasttankar och är mer tåligt mot aggressiva juicer.
Primerpuff: Startpuff på en e-cigarett för att värma upp glödtråden och få fram e-juice.
Propylenglykol: (PG) Beståndsdel i e-juice.
Protected battery: Lithiumbatteri som har en inbyggd PCB-krets som skydd.
PT: Förkortning av Passtrough. Kan även betyda ProTank i förångarsammanhang.
PTC: (Positive temperature coeficient) Säkerhetsfunktion i ett lithiumbatteri
Punch: Håltagningsverktyg för carto. Se Cartopunch.
PV:Personal Vaporizer, Namn på e-cigarett, ofta med funktioner för reglering av effekten.
Pyrex: Glas som används i en del förångartankar.

Q

Quadcoil: Fyra spolar i samma förångare (DIY)


R

RBA: Rebuildable Atomizer. Förångare där man bygger egen spole och väljer material på vekar mm.
RDA: Rebuildable Dripping Atomizer. Förångare utan vekar och tank, där juicen droppas direkt på glödtråden.
Rebuildable: Förångare där man själv väljer glödtråd, motstånd och typ av veke.
Rechargeble: E-cigarett som kan återuppladdas.
Recoil: Byta ut spolarna i en förångare.
Refill: Cartomizer som kan fyllas med e-juice eller bytas ut till nya färdigfyllda.
Resistans: Motstånd, betecknas i Ohm. Anges på förångarhuvudet.
Rewick: Byta ut vekarna i en förångare.
RF: Rostfritt. Material som kan förekomma i e-cigaretter och förångare.
Ribbon: Tråd för DIY av spolar. Har platt utformning istället för rund.
RMS: (Root Mean Square) System för effektjustering i elektroniska MODS.
RSST: (Rebuidable Stainless steel tank) RBA med tank i rostfritt stål.S

Sample: Mindre flaska e-juice, för test av nya smaker.
Silica: Material som används till vekar i förångare.
SR: Standard resistans. Normalt motstånd i en förångare. Vanligen 2,1-2,9 ohm. Norm: 2,5 ohm.
Stealthvape: Uttryck för att använda en e-cigarett diskret, ofta på offentliga platser.
Steeping: Lagring av e-juice för smakmognad.
Spole: Annat namn för glödtråden i ett förångarhuvud. Kallas även coil.
Spinner: Variant av variabel-volt-batteri.
SS: (Stainless Steel) Rostfritt stål. Material förekommande i e-cigaretter och förångare
Subohm: Mycket lågt motstånd i en förångare på hemmabyggen med Mekaniska Mods. Under 1 ohm.
Sås: Slanguttryck för e-juice.T

Tank: Den del av förångaren som innehåller e-juicen.
TopCoil: (TC) Benämning på förångare med huvudet i övre delen av tanken.
TH: Troat Hit. Beskrivning av hur en e-juice upplevs när man inhalerar.
Torrslag: När det blir bränd smak i en förångare pga brist på e-juice
Torrbränning: Värma glödtråden för att bränna bort avlagringar och fukt.
Triple Coil: Tre spolar i samma förångare. DIY
Tråd: Annat namn på glödtråden i förångarhuvudet. Oftast använt innan en spole lindats av tråden.
Throat Hit: Beskrivning av hur en e-juice upplevs när man inhalerar.
TubMod: E-cigarett med elektronik i utformning av en ficklampa.
Twist: Variant av variabel-volt-batteri.
Twisted Coil: Spole lindad med dubbla trådar som tvinnats runt varann


U


ULRA: Ultra Low resistance Atomizer. Förångare med mycket lågt motstånd för användning med Mekanisk Mod.
Unprotected: Klassificering på ett Lithiumbatteri som saknar PCB-krets
USB-laddare: Batteriladdare med USA-anslutning till dator eller elnät via adapter.


V


Vape: Engelskt uttryck för att använda en e-cigarett.
Vapor: Engelska för ånga.
Vapourizer: Engelskt uttryck för förångare.
Vegetabilisk Glykol: (VG) Beståndsdel i e-juice.
Vejpa: Försvenskning av uttrycket Vape, som betyder att använda en e-cigarett
Vejpmail: Leverans av beställda e-cigaretter, delar eller e-juice
Veke: Absorberar e-juice från tanken och för den till glödtråden i förångaren. Finns i flera olika material.
Volt: Spänningen i ett batteri. Anges på e-cigarettbatterier till 3,7 volt. Fulladdat 4,2 volt.
VG: Vegetabilisk Glykol. Beståndsdel i e-juice.
VG Base: Namn på VG utan smak för DIY
VV: Variabel volt. Möjlighet att justera spänningen på ett batteri.
VW: Variabel Watt: Möjlighet att justera effekten på ett batteri.


W

Watt: Effekten man tillför en förångare från batteriet.
WHO: (World Health Organization) Världshälsoorganisationen
Wick: Engelska för veke
VWO: (World Vapeing Organisation) Organisation för e-cigarettanvändare


Å Ä Ö

Ångtunga: När man inte känner smaken på e-juicen.
Forumadministratör

Skicka PM eller e-post om du har tankar, klagomål eller andra synpunkter på e-cigarettforum.se
Användarvisningsbild
Forum admin
Admin
Admin
 
Inlägg: 309
Blev medlem: sön 06 jul 2014, 18:14
Ort: Hässleholm

Återgå till FaktabankVilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

 • Rabattkoder för inloggade medlemmar
 • E-bloss.se
 • We support
  e-cigarettforum.se
 • TCR.
  Olika wire material har olika Temperature Coefficient eller TCR. Här är en lista på de vanligaste och ovanligaste materialen som används av vejpare.

  Ni200: 0.00620
  Ti01: 0.00350
  SS316L: 0.00092
  SS316: 0.000915
  SS317L: 0.00088
  SS317: 0.000875
  SS304: 0.00105
  SS430: 0.00138
  SS410: 0.00155
  NiFe30: 0.00320
  Tungsten: 0.00450
  Platinum: 0.00392
  Nichrome: 0.00040
  Gold: 0.00340
  Iron: 0.00500
 • Batteri info
  Always Remember
  ⁃ There is no 18650 with a factory/manufacturer rating over 30A continuous.
  - There is no 3000mAh 18650 that can have a rating over 20A continuous.
  ⁃ There is no 3100mAh-3600mAh 18650 that can have a rating over 10A continuous.
  ⁃ There is no 18650 available to vapers that has a capacity rating over 3600mAh.
  According to Mooch
 • Vi stödjer
  CASAA

  NNA Sverige

 • Ledig plats
 • Ohms lag kalkylator

  Ohms lag

  För beräkning av spänning, ström, effekt och resistans.
  Ange två kända värden.
  Obs! Använd punkt vid decimaltal, ej komma.

  Spänning (U): volt (V)
  Ström (I): ampere (A)
  Effekt (P): watt (W)
  Resistans (R): ohm ()
  Resultat:
  U (spänning) = V (volt)
  I (ström) = A (ampere)
  P (effekt) = W (watt)
  R (resistans) = (ohm)
 • AWG till mm
  AWG till mm
  22 AWG = 0.64 mm
  24 AWG = 0.51 mm
  26 AWG = 0.40 mm
  27 AWG = 0.36 mm
  28 AWG = 0.32 mm
  30 AWG = 0.255 mm
  32 AWG = 0.20 mm
  34 AWG = 0.16 mm
cron